Játékszabályzat


Leier „A Mi Tetőfedőnk Klub” - „Pontról pontra, tetőről tetőre” promóció

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


Promóció időtartama: 2023.09.01. – 2024.09.01.
(vagy visszavonásig)

1.    A játék szervezője
A Leier „A Mi Tetőfedőnk Klub” - „Pontról pontra, tetőről tetőre” promóció (a továbbiakban mint „játék” vagy „promóció”) szervezője a Leier Hungária Kft. (székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42., cégjegyzékszám: 08-09-004486, adószám: 11138075-2-08) - a továbbiakban mint „szervező”.

2.    A játékban való részvételre jogosult személyek
2.1.    A játékot a szervező a tetőfedő, illetve építőipari kivitelező szakma köreiben hirdeti meg, a játékban való részvételre annak feltételeiből következően tetőfedő tevékenységet végző vállalkozók, vállalkozások, szakemberek részéről van lehetőség.
2.2.    A játékban való részvétel elsődleges feltétele a www.amitetofedonk.leier.hu honlapon történő regisztráció.
2.3.    A regisztrációt kizárólag cselekvőképes személyek (természetes vagy jogi) tehetik meg. Korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy regisztrációja érvénytelen, a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek nem megfelelő regisztráció törlésére a szervező fenntartja a jogot.
2.4. A játékban nem vehetnek részt a szervező munkavállalói, vezető tisztségviselői, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. meghatározott hozzátartozói.

3.    A játékban résztvevő termékek
3.1.    A szervező által gyártott alábbi termékek vesznek részt a játékban:

-    Leier Toscana Basic
-    Leier Toscana Classic
-    Leier Toscana Extra
-    Leier Toscana Lux
-    Leier Granite Classic
-    Leier Granite Lux
betoncserepek.

3.2.    A játékban résztvevő termékek beszerezhetők a játék szervezőjétől, illetve a szervező viszonteladó partnereinél, melyek listája a szervező honlapján elérhető:

https://www.leier.hu/hu/viszonteladoink

4.    A játék időtartama
A játék 2023.09.01. napjától az egyes ajándék készletek erejéig, de legkésőbb 2024.09.01. 23:59 percig tart. A fényképeket feltölteni és az ezért kapott pontokat beváltani az egyes ajándék készlet erejéig, de legfeljebb 2024.09.01. 23:59 percig lehet. Az ajándékok kézbesítése a promóció lejártát követő időpontban is történhet.

5.    A játék menete
5.1.    A játékban való részvételhez a www.amitetofedonk.leier.hu honlapon történő regisztráció szükséges. Regisztráció nélkül a játékban nem lehet részt venni. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok a következők: (cég)név, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó címe, vármegye (terület), jelszó. A regisztráció során el kell fogadni a jelen játékszabályzat és a játékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató feltételeit, enélkül a regisztráció nem lehetséges.
5.2.    A regisztráció során általa megadott adatok valóságtartalmáért a résztvevő (a továbbiakban úgyis mint játékos) felel. Szintén a játékos viseli a felelősséget atekintetben, hogy a regisztráció során megadott adatok (pl. e-mail fiók) felett rendelkezésre jogosult, annak közlése harmadik személy(ek) jogát, jogos érdekét nem sérti. Amennyiben a regisztráció során a játékos valótlan, vagy téves adatokat ad meg, vagy az adatok közlésére jogosultsága nincsen, ennek minden következményét köteles viselni. Amennyiben az adatok megadásához, fényképek készítéséhez és felhasználásához harmadik személy hozzájárulása szükséges, a résztvevő köteles azt a regisztrációt megelőzően beszerezni. Az előzőleg felsorolt adatokat tartalmazó, vagy egyéb okból aggályos (pl. harmadik személyt ért jogsérelem), a szervező a regisztrációt törölheti, az ajándék kézbesítését megtagadhatja.
5.3.    Az ajándékokra beváltható pontokat a játékos a játékban résztvevő Leier termékek felhasználása esetén szerezheti meg a következő módon: amennyiben kivitelező tetőfedőként a játékban résztvevő Leier termékeket használ fel (akár új tető építése, akár tető felújítás során), és a kész tetőről és a hozzá tartozó rakatjegyről készült a fotót a www.amitetofedonk.leier.hu honlapra a regisztráció elvégzését követően feltölti, pontokat kap:

Pont számítás alapja
(átlagos érték alapján )    
Tető alap pontérték    100 pont
Tető méret szorzó    
=<250m2    1x
>250m2    1,3x
Szorzók :     
Toscana Basic , Classic    1x
Toscana Lux    1,2x
Toscana Extra    1,3x
Granite Classic    1,4x
Granite Lux    1,5x


A tetőről legalább 3 fotót kell feltölteni, melyből egy utcafronti fotó. A fotón személyek nem szerepelhetnek, illetve a fényképeket úgy kell elkészíteni, hogy azok alapján a helyszín egyedi beazonosítása ne legyen lehetséges.
5.4.    Csak a 2023.06.31. után készült tetőkkel lehet pályázni. Egy tető (helyszín) csak egy alkalommal vehet részt a játékban.
5.5.    A kapott pontokat a játékos a pontbeváltás időpontjában érvényes ajándék listából választhatja ki. A beváltott pontmennyiség levonódik a játékos pontegyenlegéből.
5.6.    Az egyes ajándékok a készlet erejéig elérhetőek, a szervező jogosult az ajándékok listájának megváltoztatásra. Amennyiben a játékos által választott ajándék nem áll rendelkezésre, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy azt azonos, vagy magasabb pontértékű ajándékra cserélje.
5.7.    Egy játékos korlátlan számú pályázatot nyújthat be (pályázaton a játékos által kivitelezett 1 db tetőről készült legalább 3 db fotó és a hozzá tartozó rakatjegy regisztrációt követő együttes feltöltését értjük).
5.8.    A pályázatokat a szervező a játék feltételeinek teljesítése érdekében megvizsgálhatja, és amennyiben az nem felel meg a játék feltételeinek, a pályázatot, illetve a játékos regisztrációját törölheti.
5.9.    A beküldött fényképeket a promóció lezárultát követően haladéktalanul törli, azokat semmilyen egyéb célra nem használja fel. Mivel egy helyszín a játékban kizárólag egy alkalommal vehet részt, a fényképek megőrzését a promóció végéig az indokolja, hogy a szervező szükség esetén a helyszínek azonosságát a fényképek összevetésével ellenőrizni tudja.

6.    A garantált ajándékok
6.1.    A játékos a fiókjába történő belépést követően az 5. pontban részletezettek szerint összegyűjtött pontok után a pontbeváltás időpontjában aktuálisan rendelkezésre álló ajándékokból választhat. Utólagos cserére nincsen mód. Az ajándékok kizárólag a készlet erejéig, de legfeljebb a promóciós időszak végéig érhetőek el. A be nem váltott pontok elvesznek, utólagos beváltásra, egyéb kompenzációra nincs lehetőség.
6.2.    Az ajándékok teljes listája a regisztráció és belépés után az alábbi linken érhető el: www.amitetofedonk.leier.hu.
6.3.    Az ajándék kézbesítése érdekében a szervező képviselője felveszi a játékossal a kapcsolatot a regisztráció során megadott elérhetőségeken.

7.    Adózás, költségek
Az ajándékok után fizetendő esetleges adókat és egyéb járulékokat a szervező vallja be és fizeti meg. Az ajándékok átadásán és esetleges adóvonzatuk bevallásán, kiegyenlítésén kívül a szervezőt egyéb kötelezettség nem terheli. A kézbesítést a szervező teljesíti saját költségére.

Győr, 2023. szeptember 1.